Stipendium

Sök till vårt stipendium för framåtblickande digital nyhetskommunikation 2024

Varje år delar Dagens Teknik ut ett stipendium för enastående akademiskt arbete inom digital nyhetskommunikation, för att uppmuntra och belöna bidrag som bidrar till fortsatt innovation och utveckling inom vårt ämnesområde.

Bakgrund

I dagens värld är Dagens Teknik en framstående svensk plattform som specialiserar sig på nyheter om teknologi, techbolag, nystartade företag, entreprenörskap och företagsstrategier. Teknologin spelar en central roll i våra liv, och som en föregångare inom nyhetsbranschen, siktar vi på att vara en primär informationskälla som täcker de senaste utvecklingarna inom tekniksektorn. Vårt fokus är huvudsakligen på Sverige, men vi bevakar även viktiga teknologihändelser i EU och globalt. Genom att erbjuda transparent och pålitlig journalistik, strävar vi efter att utbilda, inspirera och engagera en bred publik, inklusive de utanför den direkta tekniks sfären.

Vår dedikation ligger i att sprida kunskap och förståelse för vårt expertisområde. För att uppmuntra och erkänna akademisk excellens, erbjuder vi nu ett stipendium till en student vars arbete har haft en markant inverkan inom området digital mediekommunikation. Stipendiet, som uppgår till 10 000 kr, delas ut årligen för att hedra den bästa uppsatsen inom detta fält. För uppsatser som är skrivna under läsåret 2023/2024, sätts deadline till den 30 november 2024. Vi återkommer med detta stipendium varje år, där sista dagen för ansökan är den 30 november.

Kubik Dagens Teknik

Vem är kvalificerad att söka?

Detta stipendium står öppet för studenter som har genomfört en C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola under det föregående läsåret. Vi premierar den mest framstående uppsatsen inom fältet för digital nyhetskommunikation. Ämnet för uppsatsen kan vara inom vårt nyhetsområde, som inkluderar digitalisering, nyhetskommunikation, teknologiska innovationer och lösningar, men detta är inte ett krav.

Stipendiets värde

Stipendiet belöper sig på 10 000 kr. Om uppsatsen är ett samarbete mellan flera författare, kommer stipendiebeloppet att fördelas jämnt mellan dem.

Ansökningsprocess

För att ansöka, vänligen skicka din fullständiga uppsats till redaktion@dagensteknik.se. Använd ”Stipendium” som ämne för din e-post. Ansökningsfristen för uppsatser skrivna under läsåret 2023/2024 är satt till den 30 november 2024. Din ansökan ska innehålla följande information:

  • Förnamn och efternamn
  • Institution
  • Program
  • En kort beskrivning av uppsatsen och dess huvudsakliga slutsatser

Urvalsprocess

En vinnare utses av en jury bestående av medlemmar från vår redaktion och fem inbjudna externa experter. Vi utvärderar inlämnade uppsatser baserat på kreativitet, innovation, och kvaliteten på forskningen. Endast de bidrag som inkommit innan den angivna deadline kommer att tas i beaktande. Juryens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi ser med spänning fram emot ditt bidrag.

Logga in på Dagens Teknik

Logga in på ditt användarkonto för att hantera prenumerationer.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?